Környezetvédelmi filozófiánk

A legjobb hulladék az, ami nem keletkezik. Szakértőink szívesen működnek közre olyan projektek kidolgozásában, amelyek azt eredményezik, hogy a veszélyes hulladék mennyisége lecsökken, vagy környezetre veszélyes hatása csökken. Nem törekszünk minden áron egy hulladék elszállítására. Amennyiben egy hulladék ártalmatlanítása a keletkezési helyen gazdaságosabban megoldható, erre teszünk javaslatot a termelőnek. A hosszútávú kölcsönösen előnyös együttműködés alapja, hogy mindkét üzleti partner törekedjen a másik fél érdekeinek figyelembevételére. Ezt támasztják alá külföldön szerzett tapasztalataink és nemzetközi kapcsolataink.

Ha már egy hulladék keletkezett, igyekszünk elkülönítve, lehetőleg tisztán tárolni. Erre hívjuk fel ügyfeleink figyelmét is. Minél kevesebb idegen anyagot tartalmaz egy hulladék, annál könnyebb hasznosítani. A hulladékok gyűjtésére olyan tárolóedényzetet biztosítunk, amely megfelel a helyi adottságoknak és a logisztikai követelményeknek.